Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž „VYFOŤ, POŠLI, VYHRAJ“ (realizace s výrobky od DITONU) bude probíhat na webu diton-soutez.cz v termínu od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024 do 24hod (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

Organizátorem soutěže je společnost DITON s.r.o., č.p. 207, 588 11 Střítež, IČO 25557921, zapsaná u Krajského soudu v Brně, Spisová značka C 33392. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti DITON s.r.o. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

Účast v soutěži

Pro účast v soutěži je třeba splnit následující podmínky:

 • vyplnit formulář s přílohou, do které vložíte jednu soutěžní fotografii, FORMULÁŘ ZDE,
 • při vyplnění soutěžního formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k blokaci odeslání formuláře,
 • provést odeslání formuláře s přílohou, každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou, duplicitní realizace či více realizací od jednoho soutěžícího nebudou zařazeny do hlasování,
 • do soutěže budou zařazeny jen fotografie, na kterých jsou použité produkty od výrobce DITON s. r. o. z aktuálního sortimentu 2024, které budou zaslány v průběhu konání soutěže. Organizátor má právo vyžádat si lepší fotografii z důvodu větší vypovídající hodnoty.
 • podmínkou účastí v soutěži je dokončená realizace. V případě realizace s dlažbou o minimální rozloze 30 m2
 • a odpověď na otázku: Kolik let na trhu je společnost DITON od svého založení? Odpověď najdete na našich webových stránkách.
 
Soutěže se může zúčastnit: 
 • spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“),
 • spotřebitel, který se přihlásil se společností DITON do soutěže v roce 2020, 2021, 2022 a 2023 ale s jinou vlastní realizací. Ze soutěže jsou vyloučeni výherci ze Soutěže „VYFOŤ, POŠLI, VYHRAJ“ z roku 2020, 2021, 2022 a 2023.

E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou e-mailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

Organizátor má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

Určení výherců

Výherci budou určeni dle nejvyššího počtu přidělených hlasů na konci soutěže. Výherce bude oznámen nejpozději do 7 dnů po jejím ukončení, tj. do 8. 7. 2024. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od zveřejnění výsledků kontaktovat, jeho výhra propadá.

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním vyplněních formulářů. Platné jsou pouze doručené odpovědi.

Soutěžící musí být vlastníkem realizace.

Hlasovat může každý uživatel pouze jednou.

Specifikace výher

 1. Místo: Poukaz na pobyt ve 4 * Wellness hotelu Vista Dolní Morava v hodnotě 30 000 Kč.
 2. Místo: Poukaz na služby v resortu Spa Tree of Life v hodnotě 15 000 Kč.
 3. Místo: poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 5 000 Kč.

Ochrana osobních údajů

Každý soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával poskytnuté osobní údaje za účelem vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců a soutěžících. Organizátor soutěže se zavazuje nepoužít takto získané osobní údaje k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto pravidlech.

Po skončení soutěže budou na www.diton-soutez.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.

 

Účastník odesláním fotografií prohlašuje, že je vlastníkem příslušných majetkových práv k poskytnutým fotografiím.

Účastník zároveň odesláním fotografie nebo přihlášky uděluje zadavateli soutěže společnosti DITON souhlas s použitím jím poskytnutých fotografií nebo fotografií pořízených v rámci soutěže, a to především za reklamními, marketingovými či dalšími komerčními účely. Za těmito účely může společnost DITON poskytnuté fotografie zveřejňovat, upravovat, opakovaně sdílet či jinak nakládat v souladu se sjednaným účelem. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let od odeslání přihlášky do soutěže a je možné jej kdykoli odvolat.

 

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Konkrétně realizaci navštíví fotograf, který dané místo po domluvě termínu, nafotí.